ekspedeerimine

Olete kindel, et teie kolmanda osapoole logistika tarnijal on laomajandusest sama arusaam kui teil?

Näiteks kui kirjutate lepingule alla, oleks ju väga hea, kui tähtaeg selles oleks alati täpselt kindlaks määratud. Kas tellitav teenus on üksnes ladustamine või transport, kas see hõlmab ka peale- ja mahalaadimist ning muid tegevusi – kõik see mõjutab ju teilt küsitavat hinda.

Meil on võimalik kasutada veovahendeid nii Euroopas kui Skandinaavias ning mõnel juhul on just koostöö teiste ekspedeerijatega sobivam lahendus kui vedu oma autodega.

Tänu meie usaldusväärsetele partneritele Eestis saame saata kaupu ka nendesse riikidesse, kuhu meie autod parasjagu ei sõida ei ekspordiks ega impordiks.

Ekspedeerimiseks on vaja usaldusväärseid vedajaid. Koroter OÜ-l on partnereid, kellega teeme koostööd juba pikemat aega ning omame usalduslikke suhteid.

Kui midagi siiski peaks juhtuma teie kaubaga alltöövõtja süül, on meie teenustel vastav vastutuskindlustus.


Andke teada kuidas saame aidata ning võtame Teiega ühendust