Kansainvälinen tavarankuljetus

Kuten me lähes kaikki jo tiedämme, kansainvälisissä tavarankuljetuksissa yleisimmät kuljetusvälineet ovat puoliperävaunurekat.

Tavallisten tavaroiden kuljetusten osalta käytämme telttavaunuja. Kuten tiedetään, telttavaunuissa on helposti avattavat sivut, kun Teidän tavaralähetyksenne on tarpeen lastata sivulta. Tavara on mahdollista lastata myös ylhäältä ala (katon läpi), sillä telttavaunussa tähän on luotu hyvät mahdollisuudet.

Kansainvälisessä tavarankuljetuksessa tarjoamme täys- ja osakuormakuljetuksia omilla puoliperävaunuillamme ja Asiakkaan perävaunuilla. Tarvittaessa kuljetamme sekä vaarallisia ADR- ja ylimittaisia kuljetuksia sekä järjestämme erikoislämpötilaa edellyttävien tavaroiden kuljetuksia.

Parhaan laadun varmistamiseksi käytämme ensisijaisesti omia kuljetusvälineitä. Kaikki ajoneuvomme on varustettu GPS-navigointijärjestelmällä ja ovat uudehkoja. Tavaroiden reitin kulku tapahtuu ns. valvonnassa ja meillä on aina mahdollista tiedottaa asiakkaalle auton sijainnista.

Skandinavian suunnan kuljetuksen muuttaa hankalammaksi ympärillämme oleva meri. Toimitusaikojen (lähetysten) suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon laivalinjojen aikataulut. Laivayhtiöillä on myös omat vaatimuksensa vaarallisten aineiden kuljetuksesta. Kansainvälisten kuljetusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon liikenne- ja tieolosuhteiden rajoutukset ja viikonloppujen liikennekiellot.

Kuljetusten järjestelijän tai logistikon tulee ottaa huomioon paitsi yhteistyökumppanimme myös mainitut liikennerajoitukset ja -kiellot sekä kuljettajien työaikaa säätelevät määräykset. Vain näin voimme varmistaa Teille turvallisen ja pitkäaikaisen yhteistyön.

Kansainvälisillä suunnilla tarjoamme Asiakkaille mahdollisuutta meidän Virossa sijaitseviin Varasto-/Terminaali-palveluihin, varastointiin ja sieltä myöhemmin tapahtuvaan jakelukuljetukseen. Tätä koskien vilkaise palvelujen kohdalta kappaleita Logistiikka/Terminaali/Varasto.

Lisätietoja varten otan ehdottomasti yhteyttä tai lähetän jopa välittömästi Teille tarjouspyynnön.